Một số hình ảnh của chương trình đổi nón bảo hiểm đạt chuẩn có trợ giá tại Gia Kiệm - Tân Phú. Do Công ty TNHH Tuấn Ngọc Nhi kết hợp với ban An toan giao thông tỉnh Đồng Nai tố chức thực hiện.

Tin tức khác