Môt số hình ảnh tham gia hội chợ cuối năm 2014 tại Đồng Nai của công ty TNHH Tuấn Ngọc nhi. Sản phẩm tham dự : Nón Bảo Hiểm nhãn hiệu Artistar.

Tin tức khác